Laden...
Deel deze baan

Helpdesk Medewerker Kleurmengmachines

Solliciteer nu

Solliciteer

Datum: 30-mrt-2021

Plaats: Voorhout, NL

Bedrijf: AkzoNobel

AkzoNobel heeft passie voor verf. Wij zijn experts in het ambacht van het creëren van verven en lakken en zetten de standaard op het gebied van kleur en bescherming sinds 1792. Ons wereldklasse portfolio van merken - inclusief Flexa, Sikkens en Alabastine - heeft het vertrouwen van klanten over de hele wereld. Met ons hoofdkwartier in Nederland zijn we actief in meer dan 150 landen en hebben wij 34.500 medewerkers die gepassioneerd zijn over het leveren van onze hoogwaardige producten en diensten die onze klanten verwachten

 

Medewerker Helpdesk Kleurenmengmachines voor de Duitse Markt

Word jij de ‘go-to-person’ voor alle vragen over gebruik van onze kleurenmengmachines?
 

Telefonische hulp, meedenken en sparren, online trouble shooting of een servicemonteur inschakelen… jij doet alles om te zorgen dat onze klanten supersnel weer precies de juiste kleur verf kunnen verkopen. 
 

AkzoNobel Decorative Paints brengt kleur in je leven, met een breed gamma producten voor decoratie en bescherming, binnen en buiten. Ons assortiment omvat verven, lakken en beitsen, maar ook producten voor de voorbehandeling (pre-deco) van hout en metaal. Als experts in kleur streven we er naar al onze klanten – van professionele schilders tot enthousiaste doe-het-zelvers – te voorzien van de allerbeste producten en het advies voor een perfecte afwerking van hun project. 
Voor de afdeling die de winkels ondersteunt bij het gebruik van onze KleurenMengMachines zijn wij nu op zoek naar een breed geïnteresseerde en communicatief veelzijdige MBO’er Mechatronica die vloeiend Duits spreekt en de Nederlandse taal goed beheerst voor de functie van Medewerker Helpdesk Kleurenmengmachines. 


Medewerker Helpdesk Kleurenmengmachines


Bij Decorative Paints ondersteunen we onze klanten, waaronder verfwinkels, bouwmarkten, Sikkens Stores en andere groothandels, bij het op kleur mengen van onze eigen A-merken verven en lakken. We hebben daartoe diverse KleurenMengMachines (KMM), waarvan er in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in totaal zo’n 1300 staan. Voor deze machines verzorgen wij de klantenservice, inclusief onderhoud en een helpdesk voor hardware- en software-support. Die helpdesk, dat is jouw taak. Je bent telefonisch bereikbaar voor klanten die technische en software-problemen hebben bij het gebruik van hun KMM. Een oplossing vinden begint met het begrijpen van het probleem. Dat betekent rustig luisteren, doorvragen, stap voor stap onderkennen wat er mis is en vervolgens een gerichte oplossing bieden. Soms is dat eenvoudig, en ligt het antwoord in het simpelweg uitvoeren van een (andere) handeling. Soms blijkt het lastiger. Dan kun je bijvoorbeeld in overleg met de klant de besturing van diens PC op afstand overnemen. Blijkt ook dat niet de juiste weg, dan kun je altijd even ruggenspraak houden met een technisch manager of direct een afspraak plannen voor een servicetechnicus.

 

Testen, ontwikkelen en administreren
Naast het werken met de klanten word je ook betrokken bij het ontwikkelen van de KMM-software. Jij bent immers degene die door je praktische werk de gebruikerservaringen het beste kent. Je zult gegevens over storingen verzamelen en analyseren, een draaiboek voor storingsdiagnose opstellen en voorstellen doen voor blijvende verbeteringen van veelvoorkomende problemen. Je werkt verder mee aan andere verbeterprojecten, zoals het ontwikkelen van een online tool voor trouble shooting en het testen van nieuwe en aangepaste software (user proof). 

Jouw kwaliteiten

•    MBO-opleiding bij voorkeur in Mechatronica of een vergelijkbare technische richting, of met een aantoonbare affiniteit met technische onderwerpen;
•    Minimaal vijf jaar ervaring met beheer/testen van software en helpdesk;
•    Vermogen techniek en software van KleurenMengMachines snel onder de knie te krijgen;
•    Klantvriendelijk, goed luisteraar, zelfstandig, flexibel, servicegericht, teamspeler;
•    Communicatief sterk in mondeling en schriftelijk Nederlands en Duitse taal


Ons aanbod
Dit is typisch een baan die vraagt om een bepaalde inwerkperiode. Wij gaan je daarbij stevig ondersteunen. Na verloop van tijd word je dé vraagbaak met betrekking tot alle facetten van de KMM. In een bijzonder boeiende spilpositie met heel veel internationale contacten, waarbij je naast je technische feeling ook ál je communicatieve talenten kunt aanspreken.


Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Merith de Bock, Talent Acquisition Partner, telefoonnummer +31 880 030 731 #2. Solliciteren kan alleen online via referentienummer 5228 of gebruik de sollicitatielink.

 

 

English text

Will you become the "go-to person" for all questions about using our color mixing machines? 


Telephone assistance, thinking along and sparring, online trouble shooting or calling in a service technician… you do everything to ensure that our customers can sell exactly the right color of paint again super fast.


AkzoNobel Decorative Paints brings color into your life, with a wide range of products for decoration and protection, inside and out. Our range includes paints, lacquers and stains, as well as products for the pre-treatment (pre-deco) of wood and metal. As experts in color, we strive to provide all our customers - from professional painters to enthusiastic do-it-yourselfers - with the very best products and advice for a perfect finish of their project. For the department that supports the stores in the use of our Color Mixing Machines, we are now looking for a broadly interested and communicatively versatile vocationairy educated in Mechatronics who has a good knowledge of German and Dutch language for the position of


Employee Helpdesk Color mixing machines

At Decorative Paints we support our customers, including paint shops, hardware stores, Sikkens Stores and other wholesalers, in mixing our own A-brand paints and lacquers according to color. We have different types of Color Mixing Machines (KMM), of which there are around 1,300 in Germany, Austria and Switzerland (DACH). For these machines we provide customer service, including maintenance and a helpdesk for hardware and software support. That helpdesk is your job. You can be reached by phone for customers who have technical and software problems when using their KMM. Finding a solution starts with understanding the problem. That means listening quietly, asking questions, recognizing step by step what is wrong and then offering a targeted solution. Sometimes that is simple, and the answer lies in simply performing a (different) action. Sometimes it turns out to be more difficult. Then you can, for example, remotely take over control of his PC in consultation with the customer. If that turns out not to be the right way, you can always have a consultation with a technical manager or immediately schedule an appointment for a service technician.


Testing, developing and administering
In addition to working with customers, you will also be involved in the development of the KMM software. After all, you are the one who knows the user experiences best through your practical work. You will collect and analyze fault data, create a fault diagnosis playbook and propose lasting improvements to common problems. You also participate in other improvement
projects, such as the development of an online tool for trouble shooting and the testing of new and modified software (user proof).

Requirements

  • Vocationairy education preferably in Mechatronics or a comparable technical direction, or with a demonstrable affinity with technical subjects;
  • At least five years of experience with management / testing of software and helpdesk;
  • Ability to quickly master the technique and software of Color Mixing Machines;
  • Customer-friendly, good listener, independent, flexible, service-oriented, team player;
  • Strong communication skills and native in speaking and writing in German and Dutch.


Our offer
This is typically a job that requires a specific training period. We will support you firmly in this. After some time you will become the source of information regarding all facets of the KMM. In a particularly fascinating pivotal position with many international contacts, where in addition to your technical feeling you can also appeal to all your communicative talents.


Information and application
For further information about this position, please contact Merith de Bock, Talent Acquisition Partner, telephone number +31 880 030 731# 2. You can only apply online via reference number 5228 or use the application link.

 

Alle gekwalificeerde sollicitanten zullen worden overwogen voor de functie zonder rekening te houden met hun ras, huidskleur, handicap, geslacht, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. 

Requisition ID: 5228