Technical support specialist France

Solliciteer nu »

Datum: 18-nov-2022

Plaats: Sassenheim, NL

Bedrijf: AkzoNobel

We zijn al meer dan 200 jaar pionier in een wereld vol mogelijkheden voor perfecte afwerkingen. De kans is groot dat onze producten altijd dicht in de buurt zijn. We zijn er trots op dat klanten van over de hele wereld vertrouwen op onze eersteklas merken en producten, waaronder Flexa, Sikkens, Dulux, International en Interpon. We zijn actief in meer dan 150 landen en willen wereldwijd leider in onze industrie worden, als meest duurzame verfbedrijf dat al ruim twee eeuwen kleur geeft aan de toekomst.

 

Doel van de functie

De afdeling KleurenMengMachines West Europa (ca 50 medewerkers) ressorteert binnen Commercial Operations
De afd KMM West- Europa verantwoordelijk voor plaatsen van machines bij de klant, contract afhandeling, prijsstructuur, facturatie, inkoop, pro actief beheer (onderhoud), reactief beheer (storingen), voorraad beheer, klachtenafhandeling, tevens wordt voor de Global Wood organisatie de service georganiseerd (bijv via KMM leveranciers, lokale verkoopkantoren) voor KMM machines (communicatie in het Engels).
Met de KleurenMengMachine mengt de klant alle producten van AN (Flexa, Levis Cetabever, Glitsa en Sikkens) m.b.v. de ontwikkelde software, basisverf en mengpasta’s.
Telefonisch c.q. zo snel mogelijk oplossen van de problemen van de KMM is van groot belang voor de voortgang van de winkelverkopen.

 

Verantwoordelijkheden

Testen en ontwikkelen van software /Organisatie updates/ training

 • Ontwikkelt en beheert de nieuw op te zetten online tool voor het op afstand oplossen van storingen bij klanten, zorgt ervoor dat de netwerken probleem loos draaien.
 • Testen van nieuw ontwikkelde of aangepaste software (o.a. op user proof) en bij opmerkingen deze bespreken met interne ontwikkelaars.
 • Zorgt voor een adequate beveiliging van onze software en systemen en zorgt ervoor dat deze up to date is. 
 • Beheren van de databases kleurreceptuur; testen van de nieuwe/aangepaste databases en bespreken van ingeschatte c.q. reeds ontstane  gebruikersproblemen met technische support.

Trainen van de monteurs op het gebied van de aansturingssoftware van de mengmachines

 • Trainen van de buitendienst monteurs DACH op het gebruik van M2w NEXT samen met de software manager.
 • Bedenken en organiseren van de tools (bijv keuze voor informatiedrager en opbouw datastructuur in bijv een usb stick) en procedures voor het verspreiden en invoeren van de software updates.
 • Plannen van monteurs tbv oplossen van storingen.

1ste lijns helpdesk technische en software problemen

 • Door middel van gerichte vragen, voorstellingsvermogen en kennis van het klantengebruik helder krijgen van de problematiek van de gebruiker.
 • Afwegen van alternatieven en voorstellen van oplossingen die o.a. in samenwerking met de klant gerealiseerd worden (evt op afstand besturen van PC).
 • Indien probleem niet direct opgelost kan worden kiezen van een alternatief; bijv maken van een afspraak met service technicus en/of bespreken van de problematiek met de Technisch Manager

Storingsanalyse/rapportage/kennisoverdracht/signaleren van verbeteronderdelen  

 • Verzamelen, ordenen en analyseren van gegevens van gebruikers, storingen, geleverde diensten en de (voortgang van) oplossing van problemen (met name m.b.t. soft- en hardware).
 • Onderkennen van trends (veelvoorkomende overeenkomstige problematieken) en voorstellen van (standaard) oplossingen c.q. verbeterpunten.
 • Overdragen van software kennis c.q. probleemoplossingen naar Teamleider Service monteurs.

 

Wat neem jij mee?

 • MBO/HBO opleiding mechatronica.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met beheer/testen van software en helpdesk. 
 • Grondige kennis van de techniek en software van de verschillende soorten KleurMengMachines (KMM).
 • Uitgebreide kennis van Netwerken en het aanleggen hiervan.
 • Uitgebreide kennis van de gebruikte automatisering SAP, Microsoft Office, besturingssystemen.
 • Klantvriendelijk (begripvol bij problemen), zelfstandig, flexibel, servicegericht, teamspeler, communicatief.
 • Beheersing van Frans (native) en Nederlands of Engels mondeling en schriftelijk. Een toetsing hierop maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Wat bieden wij?

AkzoNobel wordt consequent beoordeeld als een van de topwerkgevers in Nederland. Je komt terecht bij een bedrijf dat zich inzet voor echte duurzaamheid. Op persoonlijk vlak profiteer je ook van:

 • een marktconform salaris met een bovengemiddeld aantal vakantiedagen per jaar;
 • deelname aan de pensioenregeling van AkzoNobel; 
 • reiskosten van en naar het werk;
 • opleidingsmogelijkheden die je zullen helpen om verder te groeien dan deze functie;
 • vaste bonus.

 

Geïnteresseerd?

We verwelkomen je online sollicitatie via https://www.akzonobel.com/en/careers. Alleen online sollicitaties, inclusief cv en sollicitatiebrief, worden in behandeling genomen. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Marcel Thor, Talent Acquisition Partner. Of stuur een e-mail naar TalentResourcing.NL@akzonobel.com.

De wervingsprocedure omvat een selectie van de beste sollicitaties die via het systeem zijn ontvangen, gespreksrondes en verdere stappen. Een online assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

Een werkgelegenheidsscreening kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Bij AkzoNobel zijn we zeer toegewijd aan het waarborgen van een inclusieve en respectvolle werkplek waar alle medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. We streven ernaar diversiteit te omarmen in een context van tolerantie. Ons talentverwervingsproces speelt een integrale rol hierin, omdat het de basis legt voor een diverse en inclusieve omgeving. Om deze reden trainen en onderwijzen we onze medewerkers over de implicaties van onze onbewuste vooringenomenheid, zodat onze TA- en personeelsmanagers er rekening mee houden en indien van toepassing corrigerende maatregelen nemen. In onze organisatie krijgen alle gekwalificeerde sollicitanten een vergoeding voor een baan, ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationale afkomst, leeftijd of handicap.

Requisition ID: 26380